Design a site like this with WordPress.com
Začít

Výběr týdne #1

♠   Rozmohl se nám tady takový nešvar… Kolikrát za besedu se dá říct jeden výraz, než ztratí význam a diváci ho přestanou vnímat? Tento týden se obětí tohoto nešvaru stalo slovo dehonestace. Když ho slyšíte podesáté během půl hodiny, tak místo zájmu nebo soucitu bohužel dostanete chuť hosta dehonestovat.

♠   V rámci diskuse s diváky vznikl termín falešná homosexualita, ale k tomu, co to vlastně má být, jsme se už nedostali. Možná příště.

♠   Murphyho zákon z besed: je-li na závěr besedy zařazen raut nebo ochutnávka, počet diváků se rázem rozroste o náhodné kolemjdoucí nebo pár členů vyššího managementu knihkupectví, které obyčejný smrtelník běžně nezahlédne. Vše se obejde bez trapasu, dokud se onen náhodný kolemjdoucí (s plnýma rukama i pusou) nezeptá hlavního hosta uplynulé besedy, který raut zaplatit: „A vy jste?“

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑